• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Tin nội bộ

Tin nội bộ

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

SC Hoàng Gia thường xuyên tổ chức cho nhân viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an tổ chức

chứng chỉ bảo vệ SCHoàng Gia

Sau khi tham gia khóa học, Nhân viên bảo vệ đạt loại giỏi được tăng phụ cấp nghiệp vụ mỗi tháng 500.000 VNĐ đối với xếp loại giỏi. 300.000 VNĐ/ tháng đối với xếp loại khá.

100% học phí do Công ty đài thọ trong cả khóa học!

 

background
icon_footer
icon zalo