• Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Công ty xác định cán bộ nhân viên là nền tảng cho sự phát triển của công ty. Sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ là thước đo chất lượng hoạt động của toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty. Bằng chất lượng của mình, Công ty hướng tới sự thỏa mãn những yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của khách hàng và trở thành một trong những công ty lớn mạnh và uy tín nhất trong ngành dịch vụ bảo vệ.

chinh sách chất lượng

Các biện pháp thực hiện chính sách chất lượng.

 1. - Không ngừng nâng cao năng lực phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ cơ bản đến cao cấp hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
 2. - Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc đào tạo cán bộ nhân viên đặc biệt chú trọng tới đội ngũ cán bộ nguồn và phát triển quản lý các cấp nhằm bồi dưỡng chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ và coi đây là điều kiện then chốt để đảm bảo cung cấp một dịch vụ tốt nhất.
 3. - Đầu tư trang thiết bị, Công cụ hỗ trợ và thường xuyên cập nhập, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào việc quản lý và xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh, toàn diện.
 4. - Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc để mọi nhân viên trong công ty phát huy hết khả năng, trí tuệ vào mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
 5. - Mỗi thành viên trong công ty hiểu rằng “khách hàng là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty” toàn thể nhân viên trong công ty cam kết lỗ lực hết mình nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn nhất.

 

background
icon_footer
icon zalo