• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

THÀNH PHẦN BAN LÃNH ĐẠO

Ngài: HIROYUKI NAKAMURA

Chức vụ:  Chủ Tịch

TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ SC HOÀNG GIA

 

Ông: PHẠM VĂN TUÂN

Chức Vụ: Tổng Giám Đốc

Cử nhân luật – Cử nhân Kinh tế - 15 năm kinh nghiệm

kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngài: TOICHI NIIZUMA

Chức Vụ: Cố vấn An Ninh – Phụ trách khách hàng Nhật Bản

TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ SC HOÀNG GIA

Ngài: YAMAMOTO

Chức Vụ: chuyên gia kỹ thuật – Quản lý hệ thống An Ninh

TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ SC HOÀNG GIA

Ngài: HIROTO YAMASHITA

Chức Vụ: Chuyên Viên quan hệ khách hàng

TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ SC HOÀNG GIA

Ông: ĐỖ ANH NGỌC

Chức vụ: Giám Đốc An Ninh Nghiệp Vụ

Cử nhân kinh tế Luật

12 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự cho các Công ty, Tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam, 9 năm Kinh nghiệm quản lý dịch vụ bảo vệ

Ông: HOÀNG TRUNG VĨNH

Chức Vụ: Kế Toán Trưởng

Tốt nghiệp đại học kinh tế, chứng chỉ kế toán trưởng, 8 năm quản lý tài Chính cho Tập đoàn điện tử hàn quốc Tại Việt Nam

Ông: PHẠM MINH TUẤN

Chức Vụ: Giám Đốc Kinh Doanh

Tốt nghiệp học viện kinh tế đối ngoại, 8 năm tu học tại vương quốc Anh. 6 năm Giám đốc dự án doanh nghiệp Nhật Tại Việt Nam

Ông: NGUYỄN TRUNG DŨNG

Chức Vụ: Giám đốc kỹ thuật

Tốt Nghiệp đại học chuyên ngành quản trị thông tin – 8 năm quản lý chuyên ngành thiết bị an ninh

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Chức vụ: Giám Đốc nhân sự

Cử nhân luật, Chứng chỉ giám đốc điều hành, 5 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự,

Bà: NGUYỄN THU HUYỀN

Chức Vụ: Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội

Cử nhân Kinh Tế, 5 năm kinh nghiệm quản lý quan hệ khách hàng,

3 năm giám đốc tài chính tập đoàn Indochina Tại Việt Nam

Bà: PHẠM THỊ HƯƠNG

Chức Vụ: Giám Đốc Chi Nhánh Hải Phòng

Cử nhân Kinh tế

8 năm kinh doanh dịch vụ bảo vệ, 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự tập đoàn Nomura tại Việt nam

Cùng một số cán bộ, các bộ phận nghiệp vụ, Giám sát, thanh Tra, cơ động và nhân viên phản ứng nhanh tại trụ sở Công ty và các chi nhánh.

background
icon_footer
icon zalo